Adstar

Äger du en sida eller nyhetsbrev?

Vi ser till att ge dig:

Varumärkeskampanjer
Kampanjer som konverterar bra
Personlig service
Punktliga utbetalningar
Bäst ersättning

Vi ser till att du får korrekt information genom:

  • Att upprätta egna spärrlistor (där kund anser att slutkund är oseriös eller dålig betalare)
  • Kontrollerar personuppgifter mot offentliga register, både personnummer och uppgifter kontrolleras
  • Vi riktar ditt erbjudande så du når din korrekta målgrupp

Träffa din korrekta målgrupp genom Adstar–  vi genomför:

  • Riktade abonnemang och prenumerationserbjudanden
  • Samla in varma TM leads – ring upp din potentiella kund med kunskap om det
  • Samlar in intressenter till er maildatabas – enbart intresserade levereras

F4.se – Länkkatalog med kvalitetslänkar