Telemarketing

Skaffa dig heta  Telemarketing leads eller beställningarna genom olika tekniker, bl.a. Quiz som gör att du får kvalitativa leads och själv kan bestämma vilken målgrupp du vill nå ut till eller vilken info du vill ha ut av dina blivande kunder.

Telemarketing, det perfecta valet för en mindre rörelse

Telemarketing kan göras från ett företags kontor, från ett call center, eller hemifrån.

En effektiv telemarketing process innebär ofta två eller fler samtal. Det första samtalet (eller en serie av samtal) avgör kundens behov. Den slutliga samtalet motiverar kunden att göra ett köp.

Potentiella kunder identifieras på olika sätt, bland annat genom tidigare köphistorik, tidigare begäran om information, kreditgräns, intresse anmälningsblanketter och ansökningsblanketter.
Namn kan också köpas från ett annat företags konsument databas eller från en telefon katalog eller annan offentlig lista.

Kvalificeringen är avsedd att avgöra vilka kunder som är mest benägna att köpa produkten eller tjänsten.
Välgörenhetsorganisationer, allmäna föreningar och politiska partier använder ofta telemarketing för att värva donationer.

Marknadsundersökningar använder telemarketing tekniker för att kartlägga potentiella eller tidigare kunder för en produkt, tjänst, eller varumärke.